Meet the makers

AContrario, Arteveldehogeschool, Bruzz, EMG, Tinkerlist, Roularta Media Groep: deze zes bedrijven maken een deel uit van het consortium achter het EPIC-onderzoeksproject. Maar… wie schuilt er achter deze bedrijven? En wat verwachten de consortiumleden van het project?

Brendan Clare,
chief financial officer bij Tinkerlist

“Met EPIC verwacht ik de positie van Vlaanderen in het globale media landschap te versterken! Al te vaak onderschatten we de kwaliteit die wij als klein landje voortbrengen – zo zijn wij Belgen nu eenmaal. Alleen zijn we zowel op het vlak van content creatie als op het vlak van media technologie een absolute wereldspeler”, dixit Brendan Clare.

Daar hoopt de project manager van EPIC annex CFO van Tinkerlist met dit project een steentje aan bij te dragen, vertelt hij: “Het project moet leiden tot een concreet geïmplementeerd platform dat toekomstige nieuwsredacties ondersteunt om op efficiënte en kwaliteitsvolle wijze nieuws te produceren.

Ook voor TinkerList biedt dit project kansen: “EPIC geeft Tinkerlist de mogelijkheid om haar marktfocus te verbreden – van live entertainment naar (online) nieuws.”

Als overkoepelend project manager van EPIC heeft Brendan Clare een duwende rol. Aan hem om de communicatie binnen het consortium te ondersteunen, rollen en verantwoordelijkheden af te lijnen, meetings te coördineren en taken, deliverables en begrotingen op te volgen.   

Erik Brosens,
project manager Kanaal Z, Roularta Media Groep

“Met EPIC wil ik meewerken aan de creatie van een slimme productietool”, aldus Erik Broses van Kanaal Z en Roularta Media Group. “Die moet de redactie in staat stellen om efficiënter te werken, dubbel werk te vermijden en betere journalistieke content te maken voor al onze platformen”, klinkt het.

In dit project neemt Eric Brosens en Roularta Media Group de leiding over werkpakket twee. Daarin wordt onder meer de workflow van een (nieuws)redactie onder de loep genomen. Die informatie gebruikt het consortium vervolgens om het nieuwe softwaresysteem op poten te zetten.

Tim Roggeman,
project manager bij EMG

“De wereldwijde tendens om naar geïntegreerde nieuwsredacties te evolueren is waanzinnig sterk”, vertelt Tim Roggeman, project manager bij EMG. “We merken dit ook bij onze klanten. Alleen is zo’n integratie een complex traject met heel wat veranderingen. Die vragen nieuwe werkmethodes en -processen. En… daar hoort ook aangepaste software bij.”

De nieuwe software die het consortium in dit project zal bouwen, moet voor de klanten van EMG een hulpmiddel zijn om die integratie te realiseren, klinkt het. “En die moet onder meer veranderingen in de workflow vergemakkelijken”, zegt hij. “Door te vertrekken vanuit het concept van modular journalism zal de software een echte catalysator van verandering zijn en het verschil maken voor onze klanten.”

Het doel is om onze klanten een kant-en-klare werkomgeving te bieden op basis van deze nieuwe software. Zo kunnen klanten zich concentreren op het inhoudelijke werk zonder zich zorgen te moeten maken over de technologie.

EMG is de technologiepartner in het EPIC-project en verzorgt de integratie van third party platformen, zoals media-opslagsystemen en koppelingen met andere soft- of hardware producten.

Sandra Schreurs,
digital manager bij Bruzz

“BRUZZ is actief op heel wat verschillende platformen: online, radio, televisie, magazine en sociale media. Eén centrale redactie stuurt al die platformen aan. Met EPIC zoeken we een redactiesysteem dat die werking ondersteunt“, vertelt Sandra Schreurs, digital manager bij Bruzz.

“We zoeken een systeem dat vertrekt vanuit het verhaal, dat toelaat dat verschillende redacteurs tegelijkertijd mét dat verhaal aan de slag gaan én dat het mogelijk maakt om per platform een vertaling te maken op maat van het doelpubliek dat we met dat platform willen bereiken.”

Daarnaast hoopt Schreurs dat Bruzz met zo’n systeem aan efficiëntie kan winnen en dat de kwaliteit van de output vergroot.

“Bovendien zijn we ervan overtuigd dat deze manier van werken ons nog beter voorbereid op een toekomst waarin het aantal platformen – via dewelke we onze content verspreiden – vergroot zonder dat de redactie even sterk groeit”, klinkt het.

Daar kunnen ook artificiële intelligentie en slimme tools een handje bij helpen, zo blijkt. Taken die niet onmiddellijk tot de journalistiek behoren, zoals tagging of hertalen van content, kan je een slimme tool laten overnemen, vertelt ze. En dat heeft een goede reden: “Zo kan de journalist zich nog meer op het verhaal zelf concentreren.”

“Kortom, het EPIC-redactiesysteem moet ons in staat stellen om efficiënter te plannen en samen te werken en om dieper en breder te gaan met onze verhalen over en voor Brussel.”

In het EPIC-onderzoeksproject neemt Sandra de exploratie en (mogelijke) integratie van allerlei slimme tools – al dan niet gedreven door artificiële intelligentie (AI) – op zich. Daarbij gaat ze na welke slimme tools, AI-systemen, etc. er bestaan. Én… ze gaat na of en hoe je die in het te ontwikkelen softwaresysteem kan integreren.

Tomas Ooms,
docent en onderzoeker bij Arteveldehogeschool

“EPIC is de uitgelezen kans om een newsroom computer system (NRCS) van eigen bodem te ontwikkelen met de expertise en input van alle partners in dit consortium”, aldus Tomas Ooms van Arteveldehogeschool. “Plus, door in te zetten op het concept van modulaire journalistiek treden we – met dit project en dit consortium – in de voetsporen van bekende namen zoals de Britse openbare omroep BBC en het Britse dagblad The Guardian.”

Arteveldehogeschool werkt onder meer mee aan de uitwerking van het theoretische kader in dit onderzoeksproject en de facilitatie van (design) workshops. “De hogeschool heeft heel wat kennis over design thinking en human centered design in huis. Zo weten mijn collega’s Sander en Marie hoe zo’n designtraject verloopt. En ook ik heb in het verleden uitgebreid kennisgemaakt met design thinking. Daardoor ondersteunen we de consortiumpartners graag in dat ontwerpproces”, klinkt het.

Daarnaast neemt de hogeschool de leiding over de communicatie en de (wetenschappelijke) dissiminatie. Onder meer deze website en blog zijn in handen van het team van Arteveldehogeschool.

Magali Feys,
CEO en founder bij AContrario

“We verwachten dat het EPIC-project ons waardevolle inzichten biedt over de juridisch-technische aspecten van zowel modulaire en hybride journalistiek als de gevolgen voor wet- en regelgeving”, vertelt Magali Feys van AContrario. “Het gaat dan om regelgeving op vlak van intellectuele eigendomsrechten alsook op het vlak van gegevensbescherming.”

Daarom helpt AContrario in dit onderzoeksproject bij de ontwikkeling van praktische richtlijnen en gedragscodes voor mediabedrijven. Zo kunnen die bedrijven juridische complicaties voorkomen en kan EPIC richtsnoeren aan deze bedrijven aanbieden.

“We hopen ook kennis te genereren die toekomstige projecten en sectorspecifieke use-cases ten goede komt”, aldus Feys. “Meer zelfs, we hopen dat ons kaderdocument over intellectuele eigendomsrechten in media en journalistieke content overheden kan ondersteunen bij de ontwikkeling van richtlijnen en wetgeving in ons land.”

AContrario is dé partner inzake intellectual property (IP), information technology (IT), data protection & security. Daarom neemt AContrario het volledige juridisch-technische luik van het EPIC-Project onder haar hoede.